TIN TỨC

5 be mat nhieu vi khuan khong duoc bo qua khi ve sinh toilet
Giữa đại dịch COVID-19, việc duy trì và đảm bảo vệ sinh các khu vực công cộng có lượng người ra vào đông như nhà vệ sinh là rất quan trọng. Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Ứng dụng và Vi sinh Môi trường, có đến 77,000 loại vi khuẩn và vi rút khác nhau tồn tại trong phòng vệ ...
5 be mat nhieu vi khuan khong duoc bo qua khi ve sinh toilet
Chat ngay Chat ngay