DMCA.com Protection Status

Trách nhiệm


Nhiệm vụ của chúng tôi

Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra và hỗ trợ hiệu suất cao, nhằm cải thiện giải pháp làm sạch với hiệu quả cao, đồng thời chi phí hiệu quả cho nhà phân phối trên toàn thế giới.

Đối với NCL, là một công ty và một tập đoàn cá nhân, chúng tôi đánh giá:
  • Sự trung thực và lòng trung thành
  • Cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân viên của chúng tôi và khách hàng của chúng tôi
  • Bảo vệ hành tinh của chúng ta và tài nguyên thiên nhiên của chúng ta
  • Giúp khách hàng của chúng tôi đạt được mức độ cao nhất về vệ sinh và vệ sinh tại các cơ sở, nơi sản phẩm của chúng tôi được sử dụng
  • Một niềm đam mê vượt quá mong đợi của khách hàng